Typ 32 modulov

MODULY TYPU 32 (USA)

TYPE 32 MODULES

Twin USA Socket U1 (69 * 36 mm)

Twin USA Socket U2 (69 * 36 mm)

Twin USA Socket (GFCI) U3 (69 * 36 mm)

TYPE 32 MODULES 02

15A TR zásuvka U4

20A TR zásuvka U5

15A duplexná zásuvka U6

15A WR duplexná zásuvka U7

TYPE 32 MODULES 03

25A GFCI U8

20A GFCI U9

Twin 2.1A USB + 15a sockdet Duplex U10

Dvojitá 2,1 usb + 20A zásuvka U11

TYPE 32 MODULES 04

Twin 2.1A USB + Single 15A U12

4 usb, 4 porty U13

HDMI + FCA U14

HDMI + 3 FCA U15